McCain ÄR en Teletubbi

Bifogat till tidigare inlägg som bevis om McCains tidigare fetich kommer nu denna länk.


John McCain? Teletubbi?Det här är kusligt! Ska en teletubbi få styra en "stormakt"?...IDJIUTI!

RSS 2.0